ЈОВАН ЈОВАНОВСКИ
Сите прашања, идеи и критики се добредојдени. :)


jovan at gamesoup.mk