ЈОВАН ЈОВАНОВСКИ

"Ги пуштив реките да течат
дека се матни, дека мислат гласно,
и може некаде некому ќе речат
што не сум знаел да изразам јасно."
- „Реки“ - Poem by Blaze Koneski

Здраво!

Јас сум Јован Јовановски (21 години; Скопје, Македонија).

Главен интерес ми е програмирањето, а ова се дел од проектите на кои сум работел:


Challenge Your Friends 2Player [link]
Challenge Your Friends


Распоред (Macedonian) [link]
Распоред на часови


Продолжува наскоро...