ЈОВАН ЈОВАНОВСКИ

"I have so much to say to you that I am afraid I shall tell you nothing."
- Fyodor Dostoyevsky, The Brothers Karamazov

Здраво!

Јас сум Јован Јовановски (21 години; Скопје, Македонија).

Главен интерес ми е програмирањето, а ова се дел од проектите на кои сум работел:


Challenge Your Friends 2Player [link]
Challenge Your Friends


Распоред (Macedonian) [link]
Распоред на часови


Продолжува наскоро...